OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá a zásady ochrany osobných údajov

 

Pravidlá a zásady ochrany osobných údajov pre spracovanie a ochranu osobných údajov

 

1. Xxlpowering sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie. Tieto zásady (spolu s podmienkami používania a inými dokumentmi, ktoré sú v nich menované) stanovujú základné postupy, ktorými sa riadi. V pravidlách o ochrane osobných údajov xxlpowering sú uvedené jasné pokyny, ktoré definujú postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov a prezentuje služby, prostredníctvom ktorých webová stránka www.xxlpowering.sk žiada navštevníka o zadanie osobných informácií. Pravidlá ochrany osobných údajov tiež obsahujú ustanovenia, ktoré informujú  za akým účelom a ako použije xxlpowering  informácie sprístupnené návštevníkom počas návštevy na webovej  stránke, a ako zabezpečí na základe príslušnej  legislatívy zachovanie a ochranu jeho osobných údajov.

 

 

2. Návštevník počas prehliadania stránky xxlpowering poskytuje osobné informácie.

 Prístup k niektorým službám dostupným na webstrane xxlpowering nevyžaduje predbežnú identifikáciu návštevníka, takže prístupom k obsahu týchto služieb návštevník neposkytuje osobné informácie. Poskytovanie údajov prebieha čiastočne automaticky, a sčasti pomocou formulárov umiestnených na internetovej stránke, vyplnením týchto formulárov, alebo prostredníctvom informačných bulletinov a objednaním ďalších materiálov. Tieto údaje zahŕňajú informácie, ktoré zákazníci poskytnú pri registrácii na webovej stránke, predplatením služieb spoločnosti, zakúpením tovaru prostredníctvom webovej stránky spoločnosti alebo pri žiadosti o dalšie služby.

 

 

3. Podmienkou prezerania jednotlivých častí webu xxlpowering je poskytnutie osobných údajov návštevníka pre jeho identifikáciu. Ich poskytnutím užívateľ zároveň súhlasí s tým, že údaje poskytnuté pre jeho identifikáciu xxlpowering použije podla príslušných platných zákonných ustanovení. Ak sa návštevník rozhodne v tom zmysle, že požadované osobné informácie neposkytne, je možné, že mu prístup k určitým častiam stránok nebude povolený.

 

4. Xxlpowering nie je zodpovedný za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neoprávneným prístupom tretej osoby k osobným údajom návštevníka webovej stránky xxlpowering, ich zničeniu, poškodeniu alebo zverejneniu. Za tieto škody zodpovedá výhradne poskytovateľ danej služby, alebo stránky, čiže tretia osoba. 

 

5. K niektorým službám webovej stránky xxlpowering sa návštevník dostane jedine vyplnením registračného formulára. Informácie získané registráciou užívateľa  spravuje xxlpowering v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov s maximálnou starostlivosťou, v prísnej tajnosti, zabezpečujúc, že nebudú poskytnuté neoprávneným osobám. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté zákazníkom za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Zákazník dáva spoločnosti svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie svojich osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

 

6. Údaje pre individuálny prístup k užívateľovi (napr.: e-mailová adresa) využije xxlpowering výhradne pre účely schválené vopred užívateľom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu - s výnimkou prípadov uvedených v príslušných právnych predpisoch – ich za žiadnych okolností nevyužije ináč, a nevydá ich tretej osobe.

 

 

7. Xxlpowering sa zaväzuje, že pred zhromaždením a spracovaním akýchkoľvek údajov o užívateľovi presne a jasne informuje návštevníka o metódach, zásadách zberu dát, a za akým účelom budú spracované údaje na webovej stránke. V prípadoch, keď zhromažďovanie a spracovanie dát nie je v súlade so zákonom je xxlpowering povinný upozorniť užívateľa, že poskytuje údaje dobrovoľne. V prípade zadania povinných údajov je povinnosťou xxlpowering uviesť príslušný zákon nariaďujúci spracovanie týchto dát.

 

8. V každom prípade, ak chce xxlpowering použiť údaje poskytnuté užívateľom v nesúlade s pôvodným cieľom zhromaždenia dát, je povinný návštevníka webovej strány (užívateľa) informovať o svojom zámere a získať jeho výslovný súhlas k použitiu údajov, alebo poskytnúť možnosť  užívatelovi zakázať ich použitie.

 

9. Xxlpowering vždy dodrží stanovené zásady zaznamenávania a spracovania dát, o svojich činnostiach, ak s tým užívateľ suhlasí, ho informuje e-mailom.

 

10. Xxlpowering prehlasuje, že žiadne sankcie neuplatní voči užívateľovi, ktorý odmietne udať nepovinné údaje.

 

11. Xxlpowering neponúka služby špeciálne určené pre osoby do 18 rokov, nezhromažďuje a nespracúva osobné informácie osôb mladších ako 18 rokov. Pre spracovanie osobných údajov osob mladšich ako 18 rokov je nutné priložiť písomne overený rodičovsky súhlas, alebo súhlas iného právneho zástupcu. V prípade absencie takéhoto povolenia xxlpowering údaje nespracuje.

 

12. Zmena, odstránenie osobných údajov

Ak návštevník webovej stránky xxlpowering žiada o zmenu, alebo odstránenie poskytnutých osobných údajov v databáze xxlpowering,  xxlpowering reaguje okamžite a to tak, že návštevníkom vyznačené údaje následne po písomnej žiadosti buď zmení, alebo odstráni.

 

13. Odkazy

Webová stránka xxlpowering obsahuje rad prípojných bodov (linky, odkazy), ktoré vedú na webové stránky iných poskytovateľov. Xxlpowering neberie zodpovednosť za spracovanie dát a zabezpečenie informácií iných poskytovateľov služieb.

 

14. Adresy IP a cookies

 Spoločnosť môže zhromažďovať údaje o počítači zákazníkov, vrátane prípadnej adresy IP, operačnom systéme a type prehliadača za účelom správy systému a poskytovania súhrnných informácií inzerentom. Ide o štatistické údaje týkajíce sa aktivít a vzorcov prehliadania užívateľov webovej stránky a nemôžu identifikovať jednotlivých zákazníkov. Z rovnakého dôvodu je spoločnosť oprávnená získavať údaje súvisiace so všeobecným používaním internetu zákazníkmi a to prostredníctvom súboru cookie, ktorý je uložený na pevnom disku počítača zákazníka. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk počítača zákazníkov. Spoločnosti pomáhajú vylepšiť webovú stránku a poskytnúť lepšie a osobnejšie služby zákazníkom. Umožňujú: •Odhadnúť množstvo užívateľov a ich vzorce používania. •Uchovávať informácie o preferenciách zákazníkov a tým prispôsobiť webovú stránku ich individuálnym záujmom. •Urýchliť vyhľadávanie. •Rozpoznat zákazníka, který navštívi webovú stránku opakovane. Súbory cookies je možné odmietnúť tak, že sa v prehliadači aktivuje nastavenie, ktoré bráni prijatiu súbotov cookies. Pri takomto nastavení ale zákazník nemusí mať prístup k niektorým častiam webovej stránky. V prípade, že na svojom prehliadači neupravíte nastavenie tak, aby bránilo prijatiu súborov cookies, vytvorí náš systém súbory cookies, keď sa prihlásite na webovú stránku.Powering je doplnok stravy pre zvýšenie potencie. Je to prírodné afrodiziakum založené na bylinnej báze

Zvol'te si vaše balenie

XXL Powering - 8 kapsúl
38 EUR
XXL Powering - 16 kapsúl
60 EUR
XXL Powering - 24 kapsúl
85 EUR
Blue Diamond - 8 kapsúl
Prémiová kvalita, extra výdrž!
43 EUR
Blue Diamond - 16 kapsúl
Prémiová kvalita, extra výdrž!
70 EUR
Blue Diamond - 24 kapsúl
Prémiová kvalita, extra výdrž!
95 EUR

Garancia

100 %-ná garancia vrátenia peňazí, ak cítite tak, že produkt nebol účinný. Našim cieľom je vaša spokojnosť.

Lekársky overený produkt

Nepotrebujete lekársky predpis na to, aby ste si mohli kúpiť XXL.

Diskrétnosť

Objednaný tovar je balený do diskrétnych kartónových obalov a doručený na Vašu adresu spoľahlivým kuriérom.

Dodanie

Objednaný tovar Vám bude odoslaný okamžite po uskutočnení objednávky. Platba za dobierku prebieha priamo kuriérovi pri doručení.